News
Afstamming van Van Lint
Wednesday, April 7, 2021 6:16 AM

Afstammelingen van Aert van Linth

Zoals de naam doet vermoeden ligt de oorsprong van deze familie in LINT een gehucht van Grimbergen. De oudste vermeldingen vinden we terug in de archieven van de Abdij van Grimbergen en starten in de 12e eeuw. In deze charters staan verschillende leden van de adelijke familie ‘van Lint’ als getuige opgenomen. Een aantal naamgenoten werden terugvonden in andere bronnen.

Datum

Vermelding

Bron

3 dec. 11

Michael van Lent

AAG, cartilarium II,1, f° 17v°;

AAG, cartilarium II,2, f° 155v°

mei 1221

Willenus de Lint, milites

AAG, cartilarium II,1, f° 21

april 1234

Willinus de Lint, miles et Boidinus filius suus

AAG, cartilarium II,2, f° 40v°

mei 1267

Jan de Lint, ridder

A. Wauters, Histoire des environs de

Bruxelles, tome 2, deel 5, pg183

1279

Willelmus de Lint

AAG, cartilarium II,2, f° 197

1290

Adam en Rudolf van Lint

AAG, 16, charter a° 1290

1307

Hendrik en Willem zonen van Aert van Lint

AAG, klasse III, nr 61 (cijnsboek)

1372

Jan van Lint, leenman van de heer van der Aa Katheline van Lint

ARB, familiearchief de Merode, LA 1249/1 (cijnsboek Vianden)

 

De rechtstreekse afstamming van de adelijke tak lijkt verdwenen te zijn in de 14e eeuw, maar veel van hun bloedverwanten (via natuurlijke kinderen) en hun nageslacht zorgen ervoor dat  deze naam heden ten dag nog in Grimbergen voort leeft.
Hierna volgen twee takken van deze familie uit het land van Grimbergen die zich onderscheiden door hun toenaam, met name van Linth en van Linth geheten Hoze.

Het prille begin van de opzoekingen

Als basis voor onze stamboom gebruiken we de voorouders van Jan Emiel Van Lint en Hubertina Victorina Wijnants, de ouders van Paul Van Lint. Namelijk de Families Van Lint en Wijnants. Enkele voorafgaande opzoekingen werden door Cesar Wijnants verricht. Het is slechts door Peter Van Lint de zoon van Paul dat de gedachte kwam verder terug te gaan in de tijd.

Door een banaal toeval, namelijk het intikken van de naam “Van Lint” in google, kwam hij bij 4 genealogen uit Beigem terecht. Het gaat hier om Paul BEHETS, J.Michel VAN DER ELST, Jan F. DE CONINCK en Jan CALUWAERTS

Ze verwelkomen ons op hun site als volgt:

Welkom op onze site. Elke genealoog die onderzoek deed in de archieven van het Hertogdom Brabant heeft al wel eens te maken gehad met het begrip ‘meisenier’. De attesten van meisenierschap die in het verleden verleend werden blijken heden ten dage een buitengewoon instrument om 16e-18e eeuwse verwantschappen te achterhalen.

In het tijdschrift Brabant Cronikel, mei-juni 2013 werd het idee gelanceerd om een ‘comité’ op te richten dat, zoals de aloude traditie het wil, meiseniersbrieven zou uitreiken. Vertrekkende van dit idee hebben wij, vier enthousiaste genealogen, de koppen bij mekaar gestoken om dit verder uit te werken. Resultaat is dit genootschap van meiseniers uit het land van Grimbergen, en de meiseniersraad.

Zij hebben 28 familienamen uit de streek van Beigem genealogisch geanalyseerd en uitgerafeld. Onze familie Van Lint is daar ook bij.
De betovergrootvader van Paul Van Lint was de Magic Link, nl. Joannes Franciscus Van Lint (Jan Frans). We konden éénduidig aantonen dat de Jan Frans van hun ook de onze was!

Favorites
Who is online
No signed-in and no anonymous users